1392/2/9 دوشنبه

         شرح وظايف  برنامه ريزي و منابع:

 • نظارت بر فعاليتهاي هزينه اي ، عملكرد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در قالب برنامه ها ي مصوب و ابلاغ شده ، تهيه و ارائه گزارش تطبيقي عملكردها و اعتبارات به صورت ادواري به مقامات ذيصلاح.
 • اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي تابعه و نظارت بر تعيين تخصيص اعتبارات ابلاغي و ابلاغ آن به امورمالي اداره كل جهت اجرا.
 • تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان .
 • ارایه بودجه پيشنهادي سالانه به استانداري با توجه به  اهداف تدوين شده و شركت در جلسات دفاعيه بودجه.
 • تأمين منابع اعتباري جهت پرداخت وجوه مربوط به حق الكشف كاشفين ، ديه و جبران خسارت .
 • تلفيق وتطبيق فعاليتها با فصول هزينه اي و موافقت نامه هاي مبادله شده از نظر اعتباري و شرح موافقت نامه .
 • تهيه شاخص هاي توزيع اعتبار و كنترل عمليات منابع اعتباري .
 • تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه پايان سال
 • تهيه و تدوين برنامه هاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت اداره كل با همکاری ستاد  .
 • نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي-آمايشي  در سطح استان از بعد محيط زیستي.
 • همكاري در تدوين تفاهم نامه اجراي عمليات سالانه محيط زيست كشور با دفاتر ذيربط درسازمان مركزي.
 • ساماندهی و جمع بندی آمارهای تولید شده در سطح محیط زیست استان جهت  ارایه به مراجع ذیصلاح و  بهره گیری از آن در تدوین برنامه ها از جمله تدوين دستورالعمل جمع آوري آمار و اطلاعات طرح هاي توسعه شهري و صنعتي و... بمنظور استفاده در تدوين نظام اطلاعات محيط زيست استان.
 • مطالعه مستمر اهدف ها و وظايف سازمانی و همکاری با ستاد در تنظیم ساختار تشكيلاتي.
 • اجرای برنامه های تحول اداری در سطح اداره کل نظیر تکریم ارباب رجوع ، اصلاح فرایند ها و روشهای انجام کار، ساماندهی نيروي انساني .
 • انجام بررسي هاي لازم به منظور كارسنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز با همكاري واحدهاي ذيربط و چگونگي تأمين آن از داخل اداره كل .

 

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"