1392/2/9 دوشنبه

  شرح وظايف اداره يگان حفاظت

 • راهبري و تدوين برنامه هاي عملياتي جهت مقابله با شكار و صيد غير مجاز ، تخريب محيط زيست و مسببين آلودگي زيست محيطي  و انجام اقدامات لازم در زمينه دستگيري متخلفين ذيربط و تشكيل پرونده و معرفي به مقامات ذيصلاح قضايي  با همکاری واحد حقوقی  .
 • برنامه ريزي واجراي دوره هاي آموزش نظامي و نحوه بکار گیری سلاح جهت محيط بانان و مأموران اجرايي
 • تامين اسلحه و مهمات و تجهيزات مورد نياز محيط بانان و توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جداول مصوب سازماني در سطح اداره كل .
 •  ساماندهی  مجوز حمل سلاح سازمانی مامورین اجرایی.
 • جمع آوري و ارزيابي مستمر اخبار و اطلاعات در خصوص تخريب و آلودگي محيط زيست و شكار و صيد  غير مجاز در سطح استان وارايه راهكارهاي لازم جهت پيشگيري از آن .
 • انجام اقدام لازم در خصوص گسترش همكاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در كشف جرايم در ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها.
 • انجام هماهنگي هاي لازم با ناجا و مراجع قضايي در زمينه تعقيب و ادامه پيگيري متخلفين زيست محيطي در خارج از حوزه استحفاظي شهرستان محل وقوع جرم.
 • انجام هماهنگي هاي لازم با ساير دستگاههاي اجرايي و انجام عملیات اطفاء حريق در مناطق آزاد، شكار ممنوع و مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان و انجام امورامدادي لازم.
 • حفاظت از اموال ،‌اماكن ، مستحدثات و جلوگيري از آسيب رساني به آنها در مناطق آزاد و تحت مدیریت.
 • همکاری با گشتهاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از ايجاد هر گونه آلودگي و تخريب محيط زيست اعم از آب ، هوا و خاك و تنوع زیستی.
 • همکاری با گشتهاي تخصصي ويژه جهت پيشگيري و جلوگيري از فعاليت مراكز غير قانوني كارگاههاي تاكسيدرمي و مراكز فروش غير قانوني حيوانات تاكسيدرمي شده و مراكز غير مجاز و تكثير و پرورش حيات وحش در حوزه استان مطابق با ضوابط و مقررات مربوط.
 • نظارت بر چيدمان و عملكرد پرسنل يگان .

 

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"