1394/5/22 پنجشنبه
ریاست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
سعید یوسف‌پور
حراست
تصویر سمت نام و نام خانوادگی

رئیس اداره حراست
pol.chb@doe.ir
03832223572
فریدون قائدی
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی
technical.ass.chb@doe.ir
03832223572

محسن حبیبی

 
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش، موزه و تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی
hayatvahash.chb@doe.ir

03832223572
فهیمه اسلامی
رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیستگاه ها و امور مناطق
nat.chb@doe.ir
03832223572
معاونت محیط زیست انسانی
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی
payesh.ass.chb@doe.ir
03832223572
محسن کریمی

رئیس اداره ارزیابی زیست محیطی، بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم

03832223572

محسن کریمی
 
رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاهها
lab.chb@doe.ir
03832223572
شهین کریمیان
رئیس اداره حفاظت و مدیریت زیست محیطی، آب و خاک و پسماند
: payesh.chb@doe.ir
03832223572
 
معاونت توسعه مدیریت، حقوقی و منابع
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
 معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع
03832223572
هژیر سلطانی
رئیس اداره منابع انسانی و پشتیبانی
edari.chb@doe.ir
03832223572
مهدخت قاسمی دهکردی
رئیس اداره آموزش و مشارکت های مردمی
edu.chb@doe.ir
03832223572
مجاهد عباسی
سرپرست اداره روابط عمومی و امور رسانه
pr.chb@doe.ir
03832223572  
الهام سلطانی
رئیس اداره بازرسی و مدیریت عملکرد
amalkard.chb@doe.ir
03832223572


زینب هاشمی

 
مسئول پشتیبانی، فنی و مهندسی
eng.chb@doe.ir
03832223572
رئیس اداره امورمالی
03832223572
مهدی زمانی
رئیس(فرمانده یگان) ادارات شهرستانها 
تصویر سمت نام و نام خانوادگی
رئیس (فرمانده) اداره یگان حفاظت محیط زیست
yegan.chb@doe.ir
03832223572 
بختیار طاهری

رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرکرد

03832223572
 
اصغر نوربخش رضایی
رئیس (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بروجن
boroujen.chb@doe.ir

03832422566
مرتضی منصوری

 
سرپرست (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان
lordegan.chb@doe.ir
03834456061
 
محمدساجد سعیدی

 
سرپرست  (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردل
ardal.chb@doe.ir
03834343930
اصغر رجب زاده

 
سرپرست (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کوهرنگ
kohrang.chb@doe.ir
03833622937
وحید یوسفی
رئیس (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان کیار
keiar.chb@doe.ir
03832624212
تورج رئیسی

 
سرپرست (فرمانده یگان) اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فارسان
farsan.chb@doe.ir
03833228139
حجت‌الله قاسمی

سرپرست (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان سامان

 
اصغر درخشان
سرپرست (فرمانده یگان) نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان بن
 
بهمن رئیسی
نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست در شهرستان خانمیرزا
 
محمدامین عالی 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"