1394/12/16 یکشنبه
شناسنامه خدمات الکترونیک
*****************************
در خواست آموزش مدارس
پیگیری آموزش مدارس
لیست درخواست آموزش مدارس
راهنما
*****************************
ارتباط با مدیر کل
پیگیری ارتباط با مدیر کل
لیست ارتباط با مدیر کل
راهنما
*****************************
شکایات
پیگیری شکایات
لیست شکایات
*****************************
فرم سمن های زیست محیطی
*****************************
ثبت نام در بانک متخصصین و محققین محیط زیست
**************************************************
فرم مجوز شکار
**************************************************
فرم درخواست گواهینامه آزمایشگاه معتمد
**************************************************
ثبت خسارات وارده توسط حیات وحش
**************************************************
ثبت بانک ایده های زیست محیطی

راهنما
**************************************************

ارزیابی ، تشخیص و اعلام نظر در مورد اثرات زیست محیطی استقرار و بهره برداری طرح ها و پروژه های عمرانی و تولیدی و خدماتی
- ارزیابی ، تشخیص و اعلام نظر در مورد اثرات زیست محیطی استقرار و بهره برداری طرح ها و پروژه های عمرانی و تولیدی و خدماتی
- مستندات
- ورود به سامانه

- تکمیلی
*********************************************
پایش و اعلام میزان آلایندگی های صنعتی و غیر صنعتی
- خود اظهاری در پایش آلودگی های صنایع
- غیر خود اظهاری در پایش آلودگی
- ارائه نتایج پایش های انجام شده به متقاضیان
- ورود به سامانه
- تکمیلی

********************************************

ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان موزه های تاریخ طبیعی
- ارائه خدمات آموزشی به بازدید کنندگان در قالب گروه های مدارس، دانشگاهها، مراکز و موسسات علمی، عامه مردم و مقامات دولتی داخلی و خارجی
- ورود به سامانه
- بررسی طرح های پژوهشی و مطالعاتی
- مشاوره و آموزش دانشجویان در راستای پایان نامه های مرتبط با اجزای تنوع زیستی و واحدهای درسی کارآموزی
- تکمیلی

*********************************************

صدور مجوز شکار و صید
- صدور پروانه صید و شکار
- ورود به سامانه مجوز شکار و صید
- مستندات مجوز شکارو صید
- صدور دستورالعمل های شکار و صید و پروانه های ویژه شکار و صید
- سرشماری پرندگان
- سرشماری پستانداران مناطق تحت حفاظت سازمان

- تکمیلی
*********************************************
صدور مجوزتاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست
- صدور گواهینامه
- مستندات صدور گواهینامه
- ورود به سامانه
- نظارت، اعلام تخلف و ثبت جرائم

*******************************************
نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات پسماندها ( بر اساس کنوانسیون بازل)
صدور مجوز، کنترل و نظارت بر واردات پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل
صدور مجوز، کنترل و نظارت بر صادرات پسماندها بر اساس کنوانسیون بازل
مستندات پسماند
تکمیلی

********************************************

نظارت و صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک ( بر اساس کنوانسیون روتر دام)
- نظارت و صدور مجوز واردات مواد شیمیایی خطرناک ( بر اساس کنوانسیون روتر دام)
- نظارت و صدور مجوز صادرات مواد شیمیایی خطرناک ( بر اساس کنوانسیون روتر دام)

********************************************
صدور مجوز فعالیتهای تنوع زیستی ( از قبیل برپایی نمایشگاه، کارگاه تاکسیدرمی، باغ وحش و ...)
- صدور مجوز تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و بهره برداری ( پستانداران، پرندگان، خزندگان )
- صدور مجوز برپایی نمایشگاههای حیات وحش
- صدور مجوز برپایی نمایش های سیرک با استفاده از حیوانات وحشی
- صدور مجوز احداث کارگاه تاکسیدرمی حیوانات وحشی
- صدور موافقت اصولی و پروانه بهره برداری باغ های وحش و پرندگان و مراکز نگهداری از حیوانات

- ورود به سامانه مجوز احداث باغ وحش
- مستندات ورود به سامانه مجوز احداث باغ وحش
- واردات و صادرات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و همچنین فسیل و رستنی ها
- نحوه برخورد با جانوران وحشی کشف و ضبط شده گونه های در معرض خطر انقراض رده های EN  و CR
- صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی
- پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان
- مستندات پرداخت خسارت ناشی از حملات جانوران آسیب رسان
- ورود به سامانه اعلام خسارت
- صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان متبوع با مقاصد مختلف
- تکمیلی
 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها