1392/2/10 سه‌شنبه

          شرح وظایف اداره  پشتيباني و فني و مهندسي  
 

 • اجراي دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ،‌آيين نامه ها و كليه ضوابط مربوط به امور ساختماني و پيمانكاران و مهندسين مشاور از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و ابلاغ به واحدهاي استاني و ذيربط و نظارت بر نحوه اجراي آنها.
 • انجام امورمربوط به معاملات عمده اداره كل مانند مزايده و مناقصه و تنظیم اسناد و تکمیل مدارک و مستندات ذیربط و انجام امور دبیرخانه کمیسیون معاملات و رعایت اصول و مقررات ذیربط با هماهنگی امور حقوقی اداره كل .
 • تنظيم و نگهداري حساب تنخواه گردان و ساير صورتحسابهاي ضروري و تهيه و ارائه گزارشهاي لازم.
 • انجام اقدامات لازم در خصوص ارزشیابی و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران ذیربط .
 • ارایه گزارش پیشرفت انجام کار براساس جدول زمان بندی و نقشه اجرای کار .
 • پیش بینی و حصول اطمینان از منابع مالی معامله ( تامین اعتبار)، -تعیین نوع معامله - تهیه اسناد معامله- ارزیابی کیفی طرف معامله- فراخوان معامله .
 • دریافت پاکت پیشنهادی ، ارزیابی پیشنهادها و تعیین برنده معامله - انعقاد قرارداد و ابلاغ آن به طرف معامله-تجدید یا لغو معامله .
 • نگهداری و طبقه بندی اسناد مربوط به معاملات نظیر نقشه های اجرای کار وجداول زمان بندی .
 • اداره امورانبارو انجام امورمربوطه به بيمه و شماره گذاري وسائط نقليه موتوري و شناورها .
 • تنظيم ليست اموال و كالاهاي مورد نياز اداره كل و خريد آنها براساس اعتبارات مصوب با رعايت مقررات
 • اجراي سياست ها و برنامه هاي فني و مهندسي سازمان در راستاي تحقق اهداف سازمان در سطح اداره كل.شامل: نقشه ساختمان ها در مناطق شهري و مناطق تحت مديريت ، حصاركشي ها و تاسيسات مستقر در مناطق تحت مديريت با همكاري معاونت فنی و ارائه برنامه اجرايي طرح هاي پيش بيني شده و پيشنهاد اعتبار .
 • اولويت بندي و مطالعات توجيهي در خصوص طرح هاي فني و مهندسي استاني تهيه شرح خدمات مهندسي.
 • تهيه و تدوين طرح جا و مكان واحدهاي حوزه مركزي سازمان.
 • انجام اقدام لازم در جهت تامين ، نگهداري وتوزيع تجهيزات، ماشين آلات ، ملزومات اداري ومصرفي بين واحدها براساس نيازها ودرخواستهاي مورد نظر.
 • انجام كليه امور مربوط به نگهداري ، تعمير و سرويس وسائط نقليه موتوري ، موتورهاي مولد برق ، پمپ‌های آب، وسايل فني و تجهيزات ساختمان و فضای سبز ، تلفن ها ، بيسيم ها و ابنيه ملكي سازمان و همچينن نظارت برتنظيف مستمر ساختمانهاي حوزه مركزي و  محوطه های مربوط.
شعار سال ۱۴۰۱ "سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین"