1397/4/19 سه‌شنبه

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت بر حفظ محیط‌ زیست دارد. در  این اصل تمام افراد حقیقی و حقوقی ملزم به حفظ محیط‌ زیست شده‌اند. سازمان حفاظت محیط‌ زیست وظیفه پیشنهاد قوانین، تدوین و اجرای مقرارت و  استانداردها را برعهده دارد.

 شورای عالی حفاظت محیط‌ زیست نیز با ریاست رئیس‌جمهور، امتیاز و صلاحیت تصویب برخی از ضوابط و استانداردهای آلودگی را برعهده دارد و تصمیمات آن ناظر بر فعالیت‌های سازمان حفاظت‌ محیط‌ زیست  می‌باشد.

سابقه قوانین محیط‌ زیست در ایران به سال 1335 برمی‌گردد. در آن سال قانون شکار به تصویب رسید و بعد از آن چند بار اصلاح شد. در سال 1350 با شروع به‌کار سازمان حفاظت محیط‌ زیست،‌ پیشگیری و ممانعت از اقدام‌های زیان‌بخش بر تعادل و تناسب محیط‌ زیست موردتوجه قرار گرفت.

قوانین و دستورالعمل ها

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"