1397/5/2 سه‌شنبه

نام منطقه: پارک ملي و منطقه حفاظت شده تنگ صياد

تاريخچه حفاظت منطقه از ابتدا تاكنون:  اين منطقه در سال 1349 از طرف شوراي عالي شکار باني و نظارت بر صيد به عنوان منطقه شکار و تير اندازي ممنوع اعلام شدهو در سال 1352 با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام و در سال 1374 نيز حدود 4372 هکتار از قسمت مياني آن تبديل به پارک ملي شد.

 وسعت:27000 هکتار

زیستگاه: کوهستاني

مختصات منطقه:

طول جغرافيايي :  َ 09 و  51ْ تا    َ 59 و  50ْ

عرض جغرافيایي: َ 17 و 32ْ  تا    َ 31 و  32ْ

جاذبه هاي گردشگری : عکاسی طبیعت و حیات وحش، کوهنوردی، صخره نوردی، دیرین شناسی، چشمه های دائمی و مطالعات اکولوژیکی

این منطقه در 15 کیلومتری شرق شهرستان شهرکرد قرار گرفته و از لحاظ تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان های شهرکرد، بروجن و کیار واقع شده است. سیمای عمومی منطقه کوهستانی واقلیم آن سرد و نیمه مرطوب است.

میانگین بارندگی سالانه در منطقه در حدود 424 میلی متر و میانگین دمای سالانه بین 6/8 تا 6/10 است.

به دلیل کوهستانی بودن منطقه و نزدیکی آن به مرزهای غربی کشور توده های هوای ورودی به کشور که دارای رطوبت کافی هستند اثرات عمیقی در اقلیم منطقه تولید می کنند که نتیجه آن بارش برف و باران کافی است. این بارش ها که در زمستان عمدتاً به صورت برف سنگین ظهور می یابد، موجب پیدایش در حدود  40 چشمه پرآب در منطقه می شود. این منطقه در قلب رشته کوه های زاگرس و در جایی واقع شده است که از چهارطرف تحت تاثیر فون و فلور مناطق حاشیه ای است و لذا دارای غنای بالایی در زمینه تنوع زیستی است.

پوشش گیاهی:

در حدود 412 گونه گیاه در منطقه شناسایی شده است که از این میان بیش از 30 گونه بومی انحصاری هستند. کلاه میرحسین، چوبک، جاشیر، اسپرس خاردار، آویشن، جاز، علف پشمکی، ملیکا، زلف پیرزن، گونه های مختلف جنس گون، انواع گیاهان خانواده نعنا بخصوص جنسهای سنبله ارغوانی، پونه های کوهی، گوشبره، مریمگلی، مریم نخودی، لاله واژگون، بادام کوهی، نسترن وحشی، درمنه، شیرین بیان، گل گندم، خرگوشک(گل ماهور)، انواعی از خانواده چمنیان   Poaceae

گونه های جانوری:

پستانداران: در حدود 24 گونه پستاندار از منطقه گزارش شده است که از آن جمله می توان پلنگ، گوسفند وحشی، بز وحشی، گربه وحشی، روباه معمولی، گرگ، شغال، تشی، هامستر خاکستری، جرد ناخن زرد، گورکن، سمورسنگی، قاقم، خفاش بال سفید را نام برد. ازن این گونه ها 4 گونه در طبقه بندی IUCN  در معرض انقراض آسیب پذیر می باشند.

پرندگان: در حدود 70 گونه پرنده در این منطقه گزارش شده است که حدود 17 درصد آنها در  زمره پرندگان حمایت شده می باشند از جمله پرندگان این منطقه می توان انواع زیر را نام برد:

عقاب طلایی، عقاب شاهی، سارگپه معمولی، شاهین، کبک دری، کبک، شاه بوف، جغد کوچک، پرستو، بادخورک کوهی، سبزقبا، دارکوب سوری، چلچله، دم جنبانک خاکستری، صعوه کوهی، صعوه ابروسفید، چکچک کوهی، چک، سینه سرخ ایرانی، طرقه کوهی، توکای سیاه، کمرکولی بزرگ، زردپره سرخاکستری، سهره بال سرخ، سار، پری شاهرخ، کلاغ نوک سرخ، کلاغ سیاه، غراب.

خزندگان:آگامای صخره ای پولک درشت    Laudakia nupta، سوسمار سبز   Lacerta media، اسکنیک مارچشم آسیایی    Ablepharus pannarus، سوسمار مارچشم    Ophisops elegans، افعی سوسن   Telescopus tessellatus، گرزه مار   Macrovipera lebetina، لاک پشت مهمیزدار   Testudo graeca

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"