1397/5/2 سه‌شنبه

نام منطقه: منطقه حفاظت شده سبزکوه

تاريخچه حفاظت منطقه از ابتدا تاكنون:  منطقه سبز کوه قبل از سال 1365 به صورت منطقه آزاد مورد حفاظت قرار مي گرفت ولي از سال 65 با بررسي و مطالعات انجام شده و به دليل دارا بودن پتانسيل هاي غني گياهي و جانوري ، توپوگرافي ويژه به صورت منطقه شکار ممنوع تحت حفاظت قرا ر گرفت . پس از آن در سال 1369 و حفاظت موثر به صورت منطقه حفاظت شده به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست رسيد و در سال 1370 عملا با اين نام مورد حفاظت قرار گرفت .

  وسعت: 54200 هکتار

زیستگاه: کوهستاني- جنگلی

مختصات منطقه:

طول جغرافيايي :  َ 40 و  50ْ تا    َ 09 و  51ْ

عرض جغرافيایي: َ 27 و 31ْ  تا    َ 54 و  31ْ

جاذبه هاي گردشگری :عکاسی طبیعت ( آبشار،رودخانه نمک، باغات انار، جنگلهای بلوط) و حیات وحش، کوهنوردی، صخره نوردی، دیرین شناسی ، خصوصیات فرهنگی (وجود عشایر)، مطالعات اکولوژیکی

اين منطقه در 150 كيلومتري مركز استان و 30 كيلومتري شهر لردگان و در شهرستانهاي كيار، بروجن و لردگان قرار گرفته است كه بلندترين ارتفاع آن كوه هزار دره با ارتفاع 3870 متر و كمترين ارتفاع آن1120 متر از سطح دريا مي باشد . اين شرايط موجب بوجود آمدن آبشارهاي متعدد با ارتفاع و آب قابل توجه مثل آبشار تنگ زندان ، آبشار قزل و آبشار كردي سبزكوه و چشمه هاي متعدد از جمله چشمه آب سفيد ، چشمه دره باقر ، چشمه تنگ مومنايي و ... شده است. علاوه بر آن رودخانه كره بس و ونك ، جنگل هاي بلوط زاگرس توأم با بنه و ارس ، مناظر فوق العاده اي را بوجود آورده كه در كنار اقليم نيمه مرطوب و ميانگين بارش 400 -800 ميليمتر موجبات تحسين و رضايت رهگذران را فراهم نموده است

گونه هاي جانوري :

اقليم و منابع آبي منطقه در کنار پوشش گياهي متنوع و توپوگرافي آن زيستگاههاي مختلفي براي انواع جانوران وحشي بوجود آورده است . بطوريكه بيش از 24 گونه پستاندار ، 21 گونه خزنده ، 4 گونه دوزيست و 12 گونه ماهي تاكنون شناسايي شده است كه البته تعداد اين گونه ها از اين ميزان نيز بيشتر بوده ، اما بواسطه شرايط سخت طبيعي منطقه تنها گونه هاي برجسته قابل شناسايي بوده است .  مهمترين گونه هاي جانوري منطقه كل و بز ، پلنگ ، خرس قهوه اي ، گربه وحشي ، سنجاب ايراني ، كبك دري ، عقاب طلايي ، روباه ، تيهو ، دليجه ، تشي ، سارگپه ، شنگ ، خارپشت و انواع مارها .

پوشش گیاهی:

در این منطقه در مجموع 433 گونه گیاهی متعلق به 285 جنس و 73 تیره شناسایی شده است. بیشترین فراوانی گیاهان متعلق به خانواده‌های گیاهی، Copmositae, Graminae, Cruciferae, Papilionaceae, Labiatae, Caryphyllaceae, Rosaceae, Boraginaceae  است. از مهمترین گونه‌های گیاهی این منطقه حفاظت شده می‌توان به ارس، زبان‌گنجشک، انواع بادام وحشی، مهلب، زالزالک، بنه، بلوط ایرانی، شیرخشت، انگور وحشی، پلاخور، گون، دافنه، علف پشمکی، جو پیازدار، آوندول، علف چای گوشبره، انواع گون و ... اشاره نمود.

سال 1399  سال جهش تولید