1397/9/17 شنبه 

پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد
مشخصات اداره پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد

1

اداره محیط زیست پار ک ملی تنگ صیاد

(محیط بانی فرخشهر)

شماره تلفن

32242566

کدپستی

8834147710

2

محیط بانی بیدخل

3

محیط بانی بستان شیر

4

محیط بانی آب شرشر

5

محیط بانی ایرانچه

6

محیط بانی کورچی

7

محیط بانی سدسورک                نام منطقه                                                                                وسعت ( هکتار)              

             پارک ملی تنگ صیاد                                                               5400هکتار                     

              منطقه حفاظت شده تنگ صیاد                                              21600هکتار                   

              

               جمع کل                                                                                  27000هکتار         


 

جدول خلاصه وضعیت منطقه: حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد

مشخصات منطقه مدیریتی

توضیحات

نام منطقه

پارک ملی ومنطقه حفاظت شده تنگ صیاد

تاریخ ثبت

سال 1349منطقه شکارممنوع-

سال 1352منطقه حفاظت شده

سال 1374مساحتی بالغ بر5400هکتار بعنوان پارک ملی

موقعیت عمومی منطقه

موقعیت جغرافیایی 50درجه و59دقیقه تا51درجه و9دقیقه طول شرقی و32درجه و3دقیقه تا32درجه و17دقیقه عرض شمالی واقع شده وازنظر تقسیمات کشوری درقلمرواستان چهارمحال وبختیاری ودرقسمتهایی از محدوده شهرستانهای شهرکرد وبروجن قراردارد.

وسعت منطقه

27000هکتار

ویژگی ها و سیمای عمومی منطقه

اکوسیستمی کوهستانی وتپه ماهوری

پوشش گیاهی

20تیپ گیاهی درمنطقه تشخیص داده شده که حدود 252گونه گیاهی متعلق به 52تیره میباشد وازنظر تعدادبه ترتیب: تیره آفتاب گردان-تیره گندمیان-تیره چتریان-تیره بقولات وتیره نعناع می باشند.

حیات وحش

24گونه پستانداراز19جنس متعلق به 14خانواده -70گونه پرنده از 54جنس متعلق به 35خانواده،26گونه خزنده و4گونه دوزیست درمنطقه شناسایی شده است

علل حفاظت از منطقه(شاخص)

داشتن ذخائر باارزش ژنتیکی گیاهی وجانوری

جاذبه اکوتوریستی

به دلیل موقعیت استقراردرنزدیکی مرکز استان ووجود حیات وحش قابل مشاهده وآب وهوایی معتدل ودره های زیبا واکوسیستم استپی پذیرای طبیعت گردان می باشد.

وضعیت عمومی اقتصادی و اجتماعی

به عنوان یک اکوسیستم استپی با جوامع گیاهی وجانوری خاص  به علت حفاظت مستمرونزدیکی به مرکز استان مورد توجه بازدید کنندگان ومراکز تحقیقاتی بوده ودرفصل چرای مجاز دام بهره برداران مجاز محلی ازمراتع منطقه حفاظت شده بهره برداری می کنند

تعارضات مهم منطقه

چرای غیر مجاز دامهای اهلی  شکار غیرمجازحیات وحش -شخم وشیارغیر مجاز وتخریب پوشش گیاهی   خشکسالیهای اخیر

تجهیزات و امکانات منطقه

تعدادپنج پاسگاه محیط بانی بهمراه یک باب ساختمان موزه تاریخ طبیعی-

تعداد چهار دستگاه خودرو کمک داروتعداد چهار دستگاه موتور سیکلت تعداد سی نفرپرسنل اجرایی رسمی پیمانی- قراردادی وسرباز وظیفه

 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها