1397/9/12 دوشنبه

روز جهانی خاک

 • زباله نیندازید، خاک زباله دان نیست
 • خاک برای تولید غذا است نه محل دفن زباله
 • با تولید کمتر زباله به آلوده نشدن خاک کمک کنیم
 • تفکیک زباله اولین قدم در جلوگیری از آلودگی خاک
 • پلاستیک دشمن خاک (آیا می دانید برای از بین رفتن پلاستیک در خاک صدها سال زمان نیاز است)
 • پسماند کمتر نه به آلودگی خاک و تولید محصول آلوده
 • پوشش سبز خاکهایمان را با پسماند آلوده نکنیم
 • پوشش سبز خاکمان را با تولید کمتر پسماند (با تفکیک از مبدا) حفظکنیم
 • اپیدمی تولید پلاستیک عامل اصلی آلودگی فردای خاکها
 • زندگی سبز با حفظ خاک از آلودگی پسماند و پساب
 • هر روز روز جهانی خاک
 • تولید غذای سالم از خاک سالم را با تولید پسماند از بین نبریم.
 • تولید سالم خاک را با تولید پسماند از بین نبریم.
 • برای جلوگیری از دفن بی رویه پسماند و آلودگی خاک، پیش به سوی تفکیک از مبدا
 • با شیرابه های پسماند تر، خاک و محصول کشاورزی آن را آلوده نکنیم..
 • موثرترین راه حل معضل کمبود خاکهای حاصل خیز ایران = با تفکیک پسماند خشک از تر
 • خاک یعنی یعنی محل تولید غذا، یعنی محل زندگی، یعنی محل تولید پوشش گیاهی، یعنی تنوع زیستی و یعنی زندگی
 • بنویسیم حفاظت خاک، بخوانیم امنیت غذایی
 • فرشتگان برخاک سجده می کنند، پس خاک را آلوده نکنیم
 • تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تخریب خاک، امنیت غذایی جامعه را تهدید می کند، نان خود را آجر نکنیم.
 • خاک و زمین کشاورزی، فقط میراث گذشتگان نیست، امانت آیندگان است.
 • تخریب هر هکتار زمین کشاورزی برابر است با به خطر افتادن امنیت غذایی 20 شهروند
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"