1392/2/9 دوشنبهستاد خبری و ارتباط مردمی اداره حراست حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری
 
نشانی: شهرکرد- دروازه سامان - خیابان پیروزی - اداره کل حفاظت محیط زیست استان - اداره حراست
تلفن تماس: مستقیم 32240461  و 3-32223572 (داخلی 258)- نمابر: 32240461
(حراست مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست : ۸۸۲۳۳۰۸۰-۸۸۲۳۳۰۷۹-۰۲۱)

 

 

 

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"