1397/9/6 سه‌شنبه

معرفي شهرستان لردگان

شهرستان لردگان با داشتن3420 کيلومتر وسعت 20,8 درصد مساحت استان را در بر دارد و اين شهرستان در جنوب استان چهارمحال و بختياري واقع شده که از سمت شمال به شهرستان بروجن و اردل و در جنوب به استان كهگلويه و بوير احمد و در شرق به استان اصفهان و درغرب به استان خوزستان محدود شده است. ارتفاع متوسط شهرستان حدود 1700 متر از سطح درياست.

طبق تقسيمات كشوري اين شهرستان به 5 بخش تقسيم شده است كه شامل بخشهاي رودشت ،مركزي، خانميرزا، فلارد و منج  مي باشد. اين شهرستان داراي پنج شهر و364 روستا كه 64 روستاي آن فاقد سكنه ميباشد. در كل 45 درصد روستاهاي استان در اين شهرستان واقع شده است.

طي سرشماري نفوس و مسكن سال 1395 جمعيت شهرستان 209681 نفر برآورد شده است كه 56983 نفردر شهر و 152989 نفر در روستاها سكونت دارند.
 

محيط طبيعي:

اين شهرستان داراي دشتهايي مثل دشت خانميرزا، جمال، لردگان وكوههاي مثل ريگ، غارون، بادامستان، گوميه، كوه سرخ، سيوك، آس جم، آب باغ و... رودخانه هاي همچون خرسان و ارمند بوده كه از سرچشمه هاي اصلي كارون ميباشند و همچنين چشمه هاي دايمي مثل برم، آتشگاه، سندگان، پروز، مالخليفه، ميلاس، ميشان، بارز، شوارز، گوشه .

اين شهرستان داراي 158000 هكتار جنگل كه عمدتاً بلوط و بنه ميباشد و همچنين اين شهرستان 143600 هكتار مراتع دارد.

قسمتهايي از دو منطقه حفاظت شده سبزكوه و هلن در اين شهرستان واقع شده است و از گونه هاي مهم جانوري ميتوان به كل و بز وحشي، خرس قهوه اي، گرگ، گراز وحشي، سنجاب ايراني، روباه، پلنگ ايراني و پرندگاني مانند عقاب طلايي، سارگپه، كبك دري، كبك معمولي، كبوتر جنگلي، كبوتر چاهي، جي جاق، داركوب نام برد.

انواع خزندگان مثل: افعي، مارقيطاني، آگاما، لاكپشت معمولي. و انواع ماهيها مثل ماهي كپور ماهي قزل آلا و گربه ماهي در اين شهرستان زيستگاه دارند.

انواع درختان این منطقه شامل بلوط ، بنه، پسته وحشي، زالزالك، بادام وحشي، ارس، انجير، كيكم و ... می باشد.
 

محيط انساني:

شهرستان لردگان شهرستان صنعتي نمي باشد. اين شهرستان حدوداً 254 صنعت فعال شامل صنايع كشاورزي، معدن، خدماتي و ... ميباشد كه تنها يك يا دوصنعت آن آلايندگي دارند. از جمله صنايع بزرگ اين شهرستان ميتوان به پتروشيمي لردگان كه درحال احداث ميباشد و نيروگاه برق 4000 كيلو واتي اشاره كرد.

اطلاعات مربوط به پسماند:

از جمله مشكلات عديده اين شهرستان عدم مديريت صحيح پسماند شهرستان توسط دستگاههاي متولي ميباشد .هيچگونه شركت يا بخش خصوصی در زمينه پردازش و يا تفكيك پسماند در اين شهرستان فعال نمي باشد و پسماندهاي خانگي به صورت سنتي جمع آوري و دفن ميگردند و اما بيش از 70درصد روستاها و هر 5 شهر شهرستان داراي مكان دفن بهداشتي ميباشند كه توسط كميته مكان يابي با دبيري اين اداره مكان يابي شده است.
 

مشخصات اداري:

اين اداره داراي ساختمان اداري مستقل به آدرس شهر لردگان و شماره تلفنهاي 34456060 و34456060 ميباشد. و چارت اداري شامل رئيس ، معاونت، سرپرست منطقه و كارشناس امور اداري، و يازده نفر محيط بان كه در دو پاسگاه محيط باني برجويي و معدن مستقر هستند. اين اداره مديريت منطقه حفاظت شده سبزكوه با وسعت 54000 هكتار را نيز برعهده دارد.
 

كارگروههاي تخصصي:

اين اداره دبيري كارگروه پسماند شهرستان را بر عهده دارد كه هر دو ماه يك بار در فرمانداري با رياست فرماندار و با اعضاء مربوطه تشكيل جلسه ميدهد و مسائل مربوط به مشكلات پسماند شهرستان را بررسي مينمايد.
 

عملكرد اداره:

اين اداره در زمينه حفاظت از محيط طبيعي شهرستان و نظارت مستمر بر صنايع و پايش مداوم آنها  پاسخگويي به  استعلامات صورت گرفته در زمينه احداث صنايع پس از تطبيق آنها با ضوابط و قوانين و مقررات زيست محيطي و به طور كلي وظيفه حفظ و حراست از محيط زيست شهرستان را برعهده داشته و با متخلفين عرصه محيط زيست شامل متخلفين شكار و صيد و منابع آلاينده از طريق مراجع قضايي برخورد قانوني مينمايد.

شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"