1392/2/10 سه‌شنبه

 شرح وظایف اداره محيط زيست انساني

  • تهيه و تدوين برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله اي درخصوص جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست در حوزه آب- خاک- هوا و تخریب محیط زیست و ارايه راهكارهاي مديريتي و كنترلي .
  • بررسي آثار زيست محيطي بهره برداري نامناسب از منابع و ارایه راهکار جهت استفاده بهینه از آن
  • بررسی و مطالعه در زمینه روشها و فناوریهای نوین بازیافت و دفع و دفن پسماندها وهمچنين فناوري هايي که منجر به تولیدات با پسماند کمتر خواهد شد
  • تجزیه و تحلیل(کمی و کیفی) داده های ماخوذه از مراکز و ایستگاههای پایش لحظه ای و غیر لحظه ای ارایه شده توسط معاونت نظارت و پایش .
  • بررسی و اعلام نظردرخصوص پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی استان و پاسخگویی به استعلامات واصله در خصوص استقراروادامه فعالیت واحدها ی صنعتی ، تولیدی و خدماتی مطابق با ضوابط ومقررات ذیربط.
  • مطالعه ، تحقيق و بررسي در زمینه چگونگي بهره برداري بهینه از منابع طبيعي و اثرات زيست محيطي ناشي از طرحهاي توسعه اي شامل طرحهاي در دست  بهره برداري در حال اجراء و در دست مطالعه
  • همكاري با ستاد در زمينه تعيين سياستهاي مديريت حفاظت محيط زيست جهت تحقق اهداف توسعه پايدار و ارزیابی راهبردی آنها به منظور تعيين الگوهاي مديريتي با همكاري واحد هاي ذيربط
  • پیگیری برنامه ها و طرح های توسعه ای- موضوعی استانی در چارچوب نظام ارزیابی راهبردی محیطی جهت ابلاغ به معاونت نظارت وپایش وادارات تابعه به منظور نظارت لازم.
  • ارزیابی توان اکولوژیکی زیستگاهها و مناطق  استان وارتقای سطح کمی وکیفی مناطق .
  • همكاري با ستاد در زمينه كنوانسيون هاي بين المللي و پروتكل ها.

فرآیند صدور مجوزهای زیست محیطی در اداره محیط انسانی
خدمت1:
صدور مجوز زیست محیطی احداث واحدهای رده 1-6 ضوابط استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی

خدمت2:

صدور مجوز زیست محیطی بهره برداری واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی

شرح گردش

خدمت3:

صدور مجوز زیست محیطی واحدهای رده 7

شرح گردش


خدمت4:
صدور مجوز زیست محیطی طرح های مشمول تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی (واحدهای بزرگ)

شرح گردش

 

ضمنا هیچکدام از این موارد قابل ارائه از طریق دفاتر پیشخوان و الکترونیکی نیستند و شخص باید پیگیری حضوری داشته باشند .


دستورالعمل های انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز

دستورالعمل واحدهای صنعتی سبز

دستورالعمل واحدهای خدماتی سبز

 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"