1392/2/10 سه‌شنبه

خدمات:

 صدور دفترچه های ساچمه زنی و گلوله زنی و پروانه های شکار پرنده، خرگوش، خوک وحشی، زنده گیری سهره طلایی، صید ماهی با قلاب و تور

گردش کار:

-        مراجعه ارباب رجوع به واحد صدور پروانه و تقاضای خدمت مورد احتیاج

-        مدارک لازم: اصل و تصویر جواز حمل سلاح، تصویر شناسنامه و 2 قطعه عکس

-        واریز فیش بانکی به حساب اعلام شده از سوی مسئول واحد صدور پروانه

-        اخذ مدارک از متقاضی و بررسی آنها جهت صدور پروانه یا دفترچه

-        تکمیل دفترچه یا پروانه شکار و یا صید به نام متقاضی

-        امضاء دفترچه یا پروانه شکار و یا صید توسط مدیر کل محترم

-        درج شماره و تاریخ بر روی دفترچه یا پروانه شکار و یا صید صادر شده

خدمات ارائه شده به دفاتر پیشخوان:

پس از هماهنگی با انجمن صنفی دفاتر پیشخوان و انعقاد قرارداد با آن صنف، آموزشهای لازم به دفاتر منتخب از سوی آن صنف توسط کارشناس این اداره کل صورت پذیرفته و خدمات ذیل ارائه گردید:

     صدور دفترچه شناسایی شکارچیان ویژه سلاحهای گلوله زنی و ساچمه زنی
          صدور پروانه صید ماهی با تور
         صدور پروانه صید ماهی با قلاب
      صدور پروانه صید ماهی ویژه قزل آلا
       صدور پروانه شکار پرندگان وحشی


 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها