1397/4/27 چهارشنبه

پوشش گیاهی مناطق حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری

پارک ملی و منطقه حفاظت شده تنگ صیاد

شاخص ترين گونه ها به قرار زير است. گون هزار خاریAstragalus myriacanthus (echidnaeformis)  ،گون شوشی A.susianus ، هزار خار تنگ صیادی Cousinia tenuiramula،

گاو چاق کن Scariola orientalis (Boiss.) Soják is a synonym of Lactuca orientalis (Boiss.) Boiss 

          

منطقه حفاظت شده سبزکوه

-گیاهان مربوط به اراضی صخره ای که معمولا فاقد پوشش گیاهی است ولی در قسمتهائی از آن به طور پراکنده گونه هائی ازگون (Astragalus) و دافنه(خوشک)(Daphne mucronat)  دیده می‌شود.

- گیاهان مربوط به اراضی کوهستانی که با خاک های کم عمق، شیب تند و ارتفاع زیاد به همراه سرمای طولانی می باشد و گونه هایی چون گون خوانساری (نام علمی: Astragalus brachycalyx)، گون پنبه ای(Astragalus gossypinus) و گندمیان چند ساله را شامل می شود.


- گیاهان اراضی دامنه ای و کوهپایه ای که گیاهانی چون زالزالک خونین(Crataegus aronia)، بادام تلخ(Prunus dulcis هم خانواده Prunus amygdalus

گوش بره پشمالو(نام علمی:Phlomis Bruguieriارس(Juniperus Sabina L)، کیکم(Acer monspessulanum) ، گون(Astragalus)، دافنه(خوشک)(Daphne mucronata)

- گیاهان مربوط به اراضی تپه ای و واریزه ای با گونه های غالب خارکو(Noaea mucronate) ،کنگر صحرایی (Cirsium bractosum) ،جارو علفی(Bromus tomentellus)

- گیاهان مربوط به اراضی جنگلی که از جنگل بلوط پوشیده شده است و گونه غالب آن بلوط ایرانی(Quercus persica) زیتون(Olea europaea L) و پسته وحشی(خینجوک) (Pistacia khinjuck) می‌باشد.

منطقه حفاظت شده هلن

از وسعت ۴۰۱۳۱ هکتاری منطقه حفاظت شده هلن در حدود ۳۰ هزار هکتار آن را جنگل به خود اختصاص می دهد که ۷۱ درصد از مساحت منطقه را شامل می شود و دارای گونه غالب بلوط(Quercus persica) می باشد. در کنار این گونه، گونه های دیگری نیز وجود دارد که می توان گز(Tamarix)، بادام(Prunus dulcis)، ارژن(Prunus scoparia یا Amygdalus scoparia Spach)، گون(Astragalus)، بنه(Pistacia atlantica)، خینجوک(Pistacia khinjuck)، کلاه میر حسنAcantholimon bakhtiaricum Assadi)، زالزالک(Crataegus aronia)، پلاخور(Acer)، شکر تیغال(Echinops) و دافنه (Daphne mucronate)

منطقه حفاظت شده شیدا

پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده شیدا عمدتاً شامل گونه های شکر تيغالEchinops ritrodes کاسني Cichorium intybus شعمداني وحشي Geranium tuberoesum جو چمن زار Hordeum violaceum Bioss، گون Astragalus ، شقايق وحشي Papaver refracta گون Astragalus لاله سرنگون Fritillaria imperialisعلف بام Bromus tectorum، سير Allium spp آويشن Thymus daenensis شيرين بيان Glycyhizia glabra  ،کلاه مير حسن Acantholimon scabrellum

منطقه حفاظت شده قیصری

پوشش گیاهی منطقه حفاظت شده قیصری شامل گونه های گون(Astragulus)، کنگر(Cirsium bractosum)، گل حسرت(Colchicum haussknechtii)، گل ماهور(Verbascum) و گونه های درختی و درختچه ای شامل شیرخشت(Cotoneaster)، ارژن(Prunus scoparia)، گز(Tamarix)، نسترن وحشی(Rosa canina)، کیکم(Acer monspessulanum)، آلبالوی وحشی(Prunus incana )، تمشک(Rubus)، ارس(Juniperus communis L)، بنه(Pistacia atlantica)، زالزالک(Crataegus aronia) و دافنه(Daphne mucronata)

 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها