اطلاعیه، بخشنامه و آگهی

مناقصه و مزایده در حال حاضر هیچ گونه مناقصه و مزایده ای برگزار نمی شود.
فهرست مزایدات

براي ورود به سامانه ستاد اينجا را كليك كنيد.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"