اطلاعیه، بخشنامه و آگهی

مناقصه و مزایده در حال حاضر هیچ گونه مناقصه و مزایده ای برگزار نمی شود.

براي ورود به سامانه ستاد اينجا را كليك كنيد.
بيشتر
 سال ۱۴۰۰ سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها