فیلم

1402/6/1 چهارشنبه
برگزاری دوره آموزشی اسلحه‌شناسی و به‌کارگیری سلاح برای مأموران اجرایی چهارمحال‌وبختیاری- 1402/05/25
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"